BI става императив за компаниите

Световният пазар на платформи за бизнес анализ (BI) и съответните приложения ще нарасне с 5,2% през настоящата година, достигайки 16,9 млрд. долара, прогнозира нов доклад на Gartner.

В момента пазарът на BI решения се намира в заключителния етап на многогодишен преход от системно съставяне на отчетността, което е прерогатив на ИТ отдела, към използване на средства за автоматизиран анализ, толерирано от ръководителите на компании.

В резултат на този преход, към съвременните платформи за бизнес анализ и анализ на данни (BI&A) се предявяват нови изисквания за достъпност, гъвкавост и дълбочина на аналитичното разбиране.

Преходът към съвременна BI&A платформа вече достигна критична точка, коментира Gartner. Компаниите следва да преминат към по-прости за използване, бързи и гъвкави платформи за бизнес анализ, за да увеличат приходите си за сметка на дълбоко разбиране на различните източници на данни.

Gartner отбелязва демократизацията на аналитичните процеси. Тяхната роля за повечето компании става все стратегически все по-важна, а за ръководителите дори централна. Компаниите разбират, че всеки бизнес може да се разглежда от позицията на бизнес анализа, всеки бизнес процес – от позицията на аналитичния процес, а всеки човек – като потребител на анализи.

Директорът по маркетинг вече не може да бъде само специалист в брандирането и рекламата. Той трябва да бъде специалист и по клиентски анализ. Същото се отнася за ръководителите на отдели, отговорни за каналите за доставка, както и за финансовите длъжности.

IDC, от своя страна, прогнозира, че пазарът на бизнес анализи ще нараства средно с над 14% на година в периода до 2019-та. В резултат на това, към 2019 г. обемът на световния пазар на BI ще превиши 100 млрд. долара, в сравнение с 50 млрд. долара през 2015 г.

Интерес към BI се наблюдава на много пазари. Близо половината (48%) от анкетираните от IDC мениджъри използват едно или друго BI решение, а други 19% планират да започнат работа с бизнес анализи в следващите 12 месеца.

Коментар