BI решенията ускоряват работата с големи данни

На всеки 18 месеца обемът на генерираните от компаниите данни се удвоява, заяви Владислав Григоров от Тим Вижън България по време на Big Data форум, организиран от IDC България

На всеки 18 месеца обемът на генерираните от компаниите данни се удвоява, заяви Владислав Григоров от Тим Вижън България по време на Big Data форум, организиран от IDC България

Как се взема решение въз основа на анализа на данните обичайно и как става това с помощта на Business Intelligence (бизнес интелиджънс – BI) беше разяснено от Владислав Григоров, ръководител отдел BI в Тим Вижън България, който коментира актуалната тема по време на форум, организиран от IDC България.

Според Григоров, четири са основните фактори в използването на BI решенията в работата с големи данни. „На първо място е нарастването на обема на данните, които компаниите генерират – на всеки 18 месеца той се удвоява. Тези обеми се създават както от корпоративните приложения, така и от социалните медии, от проучванията на маркетинговите агенции и т.н. Освен това се наблюдава и растящ апетит за данни, т.е. все повече хора ползват данни и вземат решения. Също така расте и скоростта, с която се генерират данните”.

На второ място Григоров постави анализите, които дават предимство на бизнеса. „Но решенията, които един мениджър трябва да вземе, стават все повече, а ресурсите намаляват непрекъснато”, каза Григоров.

На трето място е проблемът с работната сила. Младото поколение идва с различни нагласи, то търси лесни и прости бизнес системи, които да работят по подобие на модела на социалните мрежи. Според проучванията, компаниите, които ползват анализ на данните, по различни показатели имат от 5 до 20% предимство в сравнение с конкурентите си.

На четвърто място идва промяната, която да доведе до стабилност, необходима на всички компании, за да имат конкурентно предимство. BI решенията би трябвало да са инструмент за всеки отделен служител в дадена организация, така че да се стигне до получаване на отделни, малки оперативни решения, които да тласкат компанията напред.

Григоров цитира проучване на MIT, публикувано в Harvard Business Review, според което компаниите, взимащи решения, базирани на анализа на данни, са водещи в своите сектори пет пъти по-често.

„Но пред вземането на решения стоят и някои пречки – това са хората, процесите и времето. Според обичайната практика, едва 8% са хората, които могат да вземат решение, базирано на данни от отчети – останалите само искат, но не могат да вземат решение”, каза Григоров.

Обикновено служителите от ИТ отделите се занимават със специфични дейности, а много хора чакат данни (напр. таблици в Excel формат). Оказва се, че 60% от данните в съхраняваните документи в Excel формат, са грешни! А това води до седмици и месеци, необходими за вземането на решение по конвенционалния начин на работа, допълни той.

Решения като Tableau осигуряват отговори на въпросите на служителите от всяко ниво в дадена организация, посочи Григоров. „Tableau е BI решение, което е резултат от научен проект на Станфордския университет по поръчка на военните. Предназначено е за хора без техническо образование, които да ползват бази данни, натрупани с годините”, поясни той.

Проектът започва с въпроса как хората възприемат информацията – т.е. човекът е поставен в центъра, защото целта е да има директен достъп до данните, които при това да са лесни за възприемане. Чрез това BI решение се получава 80% припокриване между групата на тези, които искат, и онези, които могат да взимат решение.

„В резултат се постигат възвращаемост на инвестициите, ръст на печалбата, по-висока производителност и не на последно място – повече иновации и креативност. При това времето за получаване на информацията е сведено до минути, дори секунди”, обобщи Владислав Григоров.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар