IDC: Расте интересът към аналитичните решения

Много компании в България използват анализи, базирани на технологии за големи данни, без да осъзнават това”, коментира Нели Вачева, управител на IDC България

Много компании в България използват анализи, базирани на технологии за големи данни, без да осъзнават това, коментира Нели Вачева, управител на IDC България

Редица компании в България използват анализи, базирани на технологии за големи данни, без да осъзнават това. Като цяло обаче, технологиите за обработка на големи данни все още са сива зона за потребителите у нас.

Широк кръг от проблеми, свързани с т.нар. „големи данни”, ще бъдат осветлени на форум на IDC България тази седмица. Събитието, озаглавено „Бизнес анализи и обработка на големи масиви от данни”, ще се състои в Кемпински хотел Зографски в четвъртък, 18 септември.

„Значителна част от съдържанието на събитието е посветено на обработката на големи данни. И докато част от компаниите в България използват анализи, базирани на технологии за големи данни, без да осъзнават това, смятаме, че технологиите за обработка на големи данни все още са сива зона за потребителите у нас”, коментира Нели Вачева, управител на IDC България.

Форумът ще дискутира нуждите от промени в архитектурата, състоянието на наличните технологии, вкл. придобилата популярност Hadoop, анализа на информация от социални мрежи и други неструктурирани източници. Решения в областта на големите данни ще представят световните ИТ гиганти HP и SAP, както и българските компании Трансметрикс и Data Craft and Magic, чиито продукти вече са приети на международния пазар.

Анализът на структурирани данни е друг акцент в програмата на форума, като вниманието е насочено към използването им с цел прогнозиране. Според скорошно изследване на IDC, българските компании, които вече използват аналитични решения, все още разширяват своите системи с функционалности от основния арсенал на софтуера за анализ: управленски табла (Dashboards), спорадични отчети (ad-hoc analytics) и възможност за разглеждане на данните по нива на обобщеност (data mining).

„Важно е да се отбележи увеличеният интерес към функционалности, свързани с планирането и прогнозирането, или т.нар. „predictive analytics”. 48% от интервюираните фирми казват, че вървят в тази насока. Това показва, че компаниите започват да осъзнава най-важните предимства на аналитичните решения, а именно възможността да подготвят бизнеса за вероятни сценарии в бъдеще”, поясни Нели Вачева. Темата ще бъде коментирана от представители на BTS, която е партньор на SAP за серията аналитични продукти Business Objects, и TeamVision – партньор на Tableau.

Интерес за бизнеса представлява и възможността анализите да се извършват от мобилни устройства, посочиха от IDC България.

Системите за анализ на данни и обработка на големи обеми от данни (BDA) са част от четирите стълба на т.нар. от IDC „Трета платформа на технологиите”, в която се включват още облачни услуги, мобилни приложения и бизнес през социалните мрежи.

Използването на BDA в бизнес планирането и определянето на стратегическите цели на компаниите има много аспекти. От една страна, това е въпрос на събиране и обобщаване на информация от вътрешни и външни източници – често в реално време и възможно най-лесно за целите на анализа. От друга страна, важен е процесът на анализиране на натрупваните данни и направените от това изводи.

На по-следващ етап вече стои и въпросът как заключенията от събраната, обработена и анализирана информация ще се използват в рамките на организацията – като част от дневния ред на мениджърския екип.

Ежегодно компаниите увеличават инвестициите в системи за управление и обработка на данни, независимо от вида и формата им, в опит да се извлече по-голяма стойност за бизнеса си. Масивите от данни и бизнес анализите се прилагат в различен контекст и решения: хора (клиенти, служители), неща (продукти, материали) и пари (банкови сметки, инвестиции).

Системите за бизнес анализ се използват в множество работни среди – от операции в реално време през офлайн процеси на търсене/проучване до стратегическо планиране и прогнозиране. Дори за едни и същи по дейност организации няма една стратегия, или само една възможност по отношение на анализите.

Марио Майер-Хубер, анализатор от IDC Централна Европа, ще направи детайлен преглед на няколко технологии и варианти за приложение на големите данни в практиката. Акцентът ще бъде върху ползите, които бизнесът може да извлече от използването на тези технологии.

Коментар