Big Data анализът намалява разходите

Данните от различните източници трябва да се събират лесно, което означава, че е необходим унифициран метод, заяви Марин Маринов от HP

Данните от различните източници трябва да се събират лесно, което означава, че е необходим унифициран метод, заяви Марин Маринов от HP

С 5% се повишава производителността и с 6% расте печалбата, когато се вземат решения въз основа на анализа на данните – това сочи проучване на Андрю Макафи и Ерик Бриньолфсон от Масачузетския технологичен институт, озаглавено „Big Data: The Management Revolution”.

Big Data, или големите данни, са особено важни, когато се вземат решения на основата на техния анализ, посочи Марин Маринов, главен консултант „Софтуерни решения”, HP Централна и Източна Европа, по време на организирания от IDC България форум на тема Big Data и бизнес анализи.

„ИТ специалистите в компаниите не успяват да предоставят информацията навреме, което е проблем за бизнеса, тъй като се търси и скорост, а не само стойност. 86 на сто от корпорациите не могат да доставят правилната информация в правилното време, за да се поддържат желаните резултати постоянни”, каза още Маринов.

Според него, ключов за бизнеса е проблемът със събирането на данните – в идеалния случай данните от различните източници трябва да могат да се събират лесно, което означава, че е необходим унифициран метод. „Един от начините е да няма толкова много технологии. НР прави това чрез платформата HAVEn, която бе пусната през 2012 г.”, поясни Маринов. И тук в основата на решението технологията Hadoop.

„Но не само платформата е от значение, а и защитеността на данните. Важно е и познаването на клиентите”, обясни той.

„В НР направихме това за гейм компанията Zynga, която ползва HAVEn, за да знае кое е интересно на клиентите и кои игри предпочитат. А Facebook ползва платформата на НР, за да предлага най-правилните реклами – т.нар. таргетиран маркетинг. По този начин се постига намаляване на времето за анализ на печалбите от една седмица на един ден”, обясни Маринов.

Проблемът със сигурността е от особено значение за финансовия сектор, където освен скоростта е важен и достъпът до базите данни в реално време, като при това е гарантирана сигурността.

Маринов даде примери с американските автомобилни серии NASCAR, при които чрез платформта HAVEn се прави „big data” анализ в реално време на социалните медии и на стандартните медии (вестници и телевизии) с цел насочване на интереса и привличане на повече зрители.

Според него, най-важният въпрос е какво може да се прави с Big Data, а отговорът е – оптимизация на разходите на първо място, а на второ – генериране на нови програми.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар