Приемат проектите за бизнес софтуер до 15 август

Българските предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ при внедряване на системи за управление на бизнеса

Българските предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ при внедряване на системи за управление на бизнеса

До 15 август се приемат проекти за внедряване на системи за управление на бизнеса и международни стандарти по дългоочакваната процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП” в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), обявена по-рано този месец.

Това е първата възможност за значителна безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия, които искат да внедрят популярните ERP, CRM и BI специализирани софтуерни продукти, от 2012 г. насам и единствената през 2016 г., съобщиха от ЕЛАНА Инвестмънт. През първия програмен период по старата схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” кандидатстваха рекордният брой 1 274 проекта.

Процедурата „Развитие на управленския капацитет на МСП” дава възможност да се финансират както проекти за внедряване на ИКТ-базирани системи за управление на бизнеса – като известните ERP, CRM или BI софтуерни продукти, така и за сертифициране по различни международни стандарти, системи за управление на качеството и други изисквания, свързани с продукти, поясниха от ЕЛАНА.

Процедурата финансира също и въвеждане на добри производствени практики в предприятието и реинженеринг на процесите. Обявената схема подкрепя и дейности по представяне на компаниите пред инвеститори с цел да участват на капиталовите пазари.

По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три завършени финансови години и могат да покажат общо за този период нетни приходи от продажби от 210 000 лв. до 3 млн. лв., в зависимост от категорията предприятие.

Само компании от определени сектори са допустими за финансиране, като това е цялата преработваща промишленост с изключение на предприятията, които осъществяват първична преработка на селскостопански продукти и се финансират по Програма за развитие на селските райони.

Подкрепа могат да получат издателства, продуцентски къщи; компаниите, произвеждащи радио и телевизионни продукти; фирми с далекосъобщителни дейности, и в областта на информационните технологии. Допуснати за кандидатстване са също компании с икономическа дейност от сектор М, който покрива научноизследователската и развойна дейност.

Икономическите дейности на фирмите са дефинирани по официалния класификатор на икономическите дейности и се доказват при кандидатстване с документ на база последния годишен финансов отчет. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата може да покрие до 70% от общите разходи по проекта, като възлиза минимум на 50 000 лв. и максимум на 391 166 лв.

Допълнителни точки при оценката ще получат приоритетни проекти по ОП Иновации и конкурентоспособност, като тези, които се изпълняват на територията на Северозападен район на планиране, и фирми, които не са реализирали досега проект по програмата за бизнеса в сегашния и първия програмен период.

Коментари по темата: „Приемат проектите за бизнес софтуер до 15 август”

добавете коментар...

 1. Фофу

  До ха, обидите от форумни тролове, червен бабишкор, карлуковски възпитаници, страдащи от “Майкрософт” безпокойство и пр. др. е голям комплимент за мен.

  Ти също, гледай да пишеш в по-новите теми …

 2. ха

  Фофу, форумният шут за трол ме определи. Определено си знае занаята, защото се скъсах от смях. Ама гледай да пишеш в по-новите теми, че да споделяме веселието ти всички. Тази тема вероятно вече малко хора я четат.

  Иначе не се напрягай да мислиш – не ти се отдава. Но да разсмиваш – там си върха.

 3. Фофу

  До ха – ей го пак трола – “… като няма кой да обясни … “, бла, бла, няколко ловки мозъчни гимнастики и хайде извода, че “фирмите разчитащи на програмата ще изгорят с очакваното финансиране”.

  Хайде не ги грижи толкова фирмите, който има мозък ще си направи сам изводите.

 4. ха

  Е, че как да опитат хората, като няма кой (дори и Фофу) да им обясни какво е “валиден сертификат от призната институция”. Тази фирма “ЕЛАНА Инвестмънт” има ли подобен сертификат и кой им го е издал? Ако няма – тогава е ясно, че фирмите разчитащи на програмата ще изгорят с очакваното финансиране. Дори и това не става ясно от статията…

 5. Фофу

  Троловете и тук не пропуснаха да обрисуват апокалиптични картини и прогнози и така да отчаят хората още преди да са решили да опитат.

 6. Киро

  Да, това с телефонните измамници от тип “коректна фирма” стана голям хит. Обясняват ти, че ще те включат в техния каталог и ще получиш сертификат за “коректна фирма” и всичко това било напълно безплатно, а накрая ти искат 69 лв.

 7. Ганьо

  Сигурно ще е някакъв сертификат подобен на “коректна фирма”, ама издаван от други мошеници, приближени до някой министър 😉

 8. ха

  Тази статия вече я имеше в предишното й копие се споменаваше, че за фирмите ще се възстановяват пари само за софтуер за който има цитирам: “валиден сертификат от призната институция”. Не ми бе отговорено тогава и затова сега пак питам! Кои са въпросните признати институции и кой ги определя?

Коментар