Потенциалът на BI пазара у нас е голям

Софтуерът за бизнес анализи (BI) е внедрен във фирми с общи оперативни приходи от 19,8 милиарда лева, според пазарно изследване на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. сред повече от 100 компании – малки, средни и големи.

Оперативната печалба на изследваните компании е 799,4 милиона лева. Те са постигнали среден оперативен марж от 7,7 %, докато медианата за бизнеса в България е 5,3%, сочи анализът, резюме от който е публикувано в блога на CBN.

13 международни и 5 български BI системи са внедрени за 16-годишния период на развитие на този пазарен сегмент в страната. 38 интегратора общо са внедрили BI софтуер при клиенти от 16 индустрии (от общо 19 в страната), като проектите в първите три индустрии държат 74 % от пазара.

За разлика от ERP и CRM софтуера, при BI системите най-голямата потребителска група е едрият бизнес в България с медиана на дълготрайните активи от 255 млн. лв. – далеч над средното за страната – 145 млн. лв., което ясно показва, че потенциалът за внедряване на BI софтуер в тази група остава много висок.

Ако ERP системите се сравнят с бакалавърска степен, а CRM надграждането – с магистърска, то BI софтуерът без съмнение може да бъде определен като достигане на PhD степен в анализа и управлението на бизнеса, коментира в анализа си CBN.

Прогнозите на агенцията за 2017 и 2018 година сочат, че интересът на бизнес клиентите в България към внедряване на BI софтуер ще се засили и ще надхвърли резултатите от 2015 и 2016 г.

Коментар