ЕФПГ помага на съкратени в резултат на глобализацията

Близо 16 хиляди работници в ЕС са получили 73,5 млн. евро през 2012 г;