Жестове и глас ще управляват скоро компютрите

В близките години една трета от потребителите ще прилагат нови начини за взаимодействие с персоналните компютри