Хранителният влак на Европа потегля по зелен коловоз

"Храни 2030" стимулира преход към устойчиви и здравословни продоволствени системи

Прецизното фермерство – произвеждай повече с по-малко ресурси

Държавите-членки на ЕС ще разполагат с повече ресурси за дигитализация на селскостопанския сектор