Прецизното фермерство – произвеждай повече с по-малко ресурси

Прецизното земеделие се основава на концепцията „произвеждай повече с по-малко ресурси“
(снимка: CC0 Public Domain)

Прецизното фермерство, което става възможно благодарение на сензори и дигитални системи, ще е сред основните начини за постигане на стратегическите цели на ЕС за икономическо възстановяване след пандемията. То ще се развива далеч по-екологично, интелигентно и безопасно от днешното. Затова следва да бъде част от националните планове за възстановяване и устойчивост на всички държави-членки, обяви евродепутатът Петрос Кокалис.

Сега, когато държавите-членки ще разполагат с допълнителни ресурси от 15 милиарда евро за Европейския фонд за селско стопанство за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), настава чудесна възможност за дигитализация на селскостопанския сектор, пише EURACTIV. В своя фонд за възстановяване на стойност 750 милиарда евро Европейската комисия предложи тези свежи пари за селските райони в допълнение към разпределението на държавите-членки за периода 2022-2024 г., пропорционално на средствата за развитие на селските райони, предвидени през 2018 г.

Прецизното земеделие ще има ключова роля в този процес на възстановяване. То стъпва на внедряването на сензори и датчици, съчетани с комуникационни мрежи и софтуерни системи с елементи на изкуствен разум, за да спести на фермерите рутинната работа по фермите и да им позволи да се разгърнат по-ефективно. Като цяло прецизното земеделие се основава на концепцията „произвеждай повече с по-малко ресурси“. Това позволява да се намали или смекчи екологичният отпечатък на селското стопанство – намаляване използването на вода, прилагането на пестициди и т.н.

Прецизно земеделие

В земеделската работа прецизните технологии обхващат напояването, дозирането на торове и най-вече борбата с вредители – растителни и животински.

Сензори в почвата следят нивата на влажност и състава. Данните се подават към централизирана система за управление на напояването, която се активира при изсъхване на почвата. В зависимост от дефицитите при напояването се добавят вещества за подхранване на земята.

Борбата с плевелите се радва на най-голям интерес що се касае до прецизните технологии. Най-популярни са системите за дозирано впръскване на пестициди само върху растенията-вредители, така че отглежданите култури да остават незасегнати. Препаратите за борба с инсекти разчитат на камери или дронове с камери, които да „забележат“ появата на вредителите. На тази основа се дозират препаратите за третиране.

Прецизните технологии навлизат и на етапа беритба. Все повече ферми в Европа внедряват роботи за прибиране на реколтата от насажденията – домати, краставици, пипер и др. Тук в най-голяма степен се прилагат технологиите на изкуствения разум. На тях се разчита да разпознават плодовете, да оценяват степента на зрялост според особеностите на различните сортове и да управляват механизираните ръце и ножици на робота така, че плодът да не пострада при откъсването.

Прецизно животновъдство

Животновъдните технологии залагат на две групи сензори и софтуер с елементи на изкуствен интелект.

Носимите сензори най-често се вграждат в нашийниците или ушните маркери на животните – датчици за телесна температура, движение и др. Сред носимите устройства са и RFID маркерите на животните, чрез които те се „преброяват“ при прибиране или напускане на помещенията за отглеждане. При по-малките видове (напр. гълъби) сензорите могат да се монтират и подкожно.

Сензорите за околна среда помагат за мониторинга на пространствата – например температура и влажност на помещенията, гъстота на животните на единица площ. Към тази категория спадат и камерите за анализ на теглото, например при угояване на свине, камерите за проследяване на гъстотата (при отглеждане на птици) и др.

Третата група сензорни технологии са предназначени за еднократно приложение. Това най-често са компактни системи за анализ на състава на слюнката, потта. Чрез техния химичен състав могат да се регистрират ранни симптоми на различни заболявания. В тази група попадат и датчици за анализ на химичния състав на фуражи и хранителни добавки, което е важно за навременното откриване на нерегламентирани съставки в храната – например надвишени дози антибиотици.

Климатично въздействие

Прецизното селско стопанство се разглежда като ключово за постигането на целите на ЕС за опазване на околната среда. „Научно е доказано, че прецизните селскостопански практики, използвайки високотехнологично оборудване, имат потенциал да смекчат емисиите на парникови газове, главно чрез намаляване на селскостопанските суровини, които са насочени към пространствените и временните нужди на културите, и чрез повишаване способността на почвата да съхранява въглерод“, казва Колалис.

„Прецизното земеделие може значително да допринесе за подобряване на устойчивостта на селскостопанския сектор и да помогне за постигането на установените цели като 50% намаление на употребата на пестициди и намаляване с поне 20% използването на торове“, коментира еврокомисарят по земеделието Януш Войчоховски.

Коментар