Възвръщаемостта от IoT е сложно уравнение

Инвестицията в „интернет на нещата“ трябва да осигури конкурентно предимство, да позволи разширяване на пазарния дял или лидерството в определена сфера