Информационна сигурност „на автопилот” – Defender for Business

EDR системата се внедрява бързо и лесно, в гладка интеграция с решенията за продуктивност на Microsoft

Мнемоника обяви нов мениджър „Информационна сигурност”

Димитър Георгиев работи в компанията повече от 4 години

InfoSec SEE 2022: Директивата NIS2 ще бъде приета до края на лятото

Център за киберкомпетентност при МЕУ ще помага на организациите у нас

Дронове и робомобили са лесна цел на хакерите

Слабости в софтуера за управление на автономните превозни средства биха позволили на атакуващите да се намесят в поведението на различни видове от тези машини

Технологиите за ИТ сигурност са стари и безпомощни

Рисковете продължават да нарастват заедно с увеличаване на броя регистрирани устройства в мрежите

ИТ сигурността поглъща над $80 млрд. годишно

Нараства търсенето на услуги в тази област, поради липсата на достатъчно квалифицирани специалисти в щатния състав на компаниите, сочи нов доклад на Gartner

Компютър 2000 разширява бизнеса си в региона

Печелим търговете за ИТ сигурност, заяви Анелия Костадинова