Проект подпомага обучението в мултикултурна среда

Разработват се специални методи за преподаване по история