Кратко видео показва 500 млн. години история на Земята

Земята днес е коренно различна от преди половин милиард години

Историята на Земята за период от 500 милиона години е събрана в кратко видео, дело на геолози от Австралия и Канада, в партньорство с The Conversation. Клипът с продължителност 1,07 минути е достъпен свободно в портала YouTube.

Учените са изследвали динамиката на движение на тектоничните плочи в периода от 1 милиард до 520 милиона години назад. Самото изследване е публикувано в научното списание Gondwana Research.

На базата на събраната информация и карти на повърхността на планетата е създаден един вълнуващ, макар и кратък видео клип, който показва как са еволюирали тектоничните плочи за разглеждания период от време.

Първата по рода си карта на тектоничните промени запълва важна празнина в историята на Земята – времето, през което климатът преминава от ледените крайности към свръхгорещи парникови условия, а атмосферата получава голямо инжекция кислород.

Коментар