Колко кюбита са нужни за квантово превъзходство?

Анализират три начина, по които квантовите системи решават задачи, непосилни за сегашните компютри

Малка оптична кухина прави възможни квантовите мрежи

Предизвикателство е намирането на атоми, които можете да контролирате и измервате и които не са твърде чувствителни към колебанията на магнитното или електрическото поле

Honeywell се похвали с най-мощния квантов компютър в света

Надпреварата в сферата добива изцяло нови и по-земни измерения – ако досега се говореше за кюбити, новата метрика за производителност е „квантов обем”

Извършиха квантова телепортация между два чипа

В основата на експеримента е явлението квантово заплитане

Напредък: Моделират квантови процеси с достъпни технологии

Научни разработки ни доближават до появата на масови квантови компютри

Французи внедриха най-мощния квантов симулатор

Нефтеният гигант Total търси нови начини за решаване на проблемите

Хладилници и кабели спъват устрема на квантовите компютри

Кюбитите, които са ключът към мощността на квантовите компютри, се формират при температури, по-ниски от тези на студа в космоса