Dell обяви хибридна квантова изчислителна система

Клиентите ще могат да се възползват от двата свята - на класическите и квантовите изчисления

Австралийска компания създаде първата квантова интегрална схема

Разработката може да се ползва за откриване на нови материали