Fourth придобива две приложения за работната сила

Допълва софтуера си за ресторантьорство, хотелиерство и търговия