Троянци-майнери носят милиони долари печалба

Потребителите са изложени на все по-интензивни атаки с криптомайнери