Български фирми с ключово участие в проект на ЕК

DaPaaS ще подобри публикуването и достъпа до отворени данни

Семантични технологии влизат в корпоративните ИТ

Следващото поколение търсене проследява връзките между обекти