Сред лидерите сме по достъп до отворени фирмени данни

Страната ни e добавена в най-голямата международна отворена база

Софтуер Pheme разпознава невярно онлайн съдържание

В разработката на продукта участва българската компания Онтотекст