Софтуер Pheme разпознава невярно онлайн съдържание

В разработката на продукта участва българската компания Онтотекст