Софтуер Pheme разпознава невярно онлайн съдържание

В разработката на продукта участва българската компания Онтотекст

Български фирми с ключово участие в проект на ЕК

DaPaaS ще подобри публикуването и достъпа до отворени данни