Семантична платформа обогатява медиите

Семантична технология на Онтотекст може да преобрази медиите в цифровата епоха

Семантична технология на Онтотекст може да преобрази медиите в цифровата епоха

Нова семантична платформа на българската фирма „Онтотекст” позволява на медиите да създават персонализирано съдържание за своите читатели.

NOW (News On the Web) има за цел да помогне на издателите да се адаптират по-успешно към предизвикателствата на цифровата епоха, съобщиха от разработчика.

Това е изцяло уеб-базирано приложение, което работи със семантичния софтуер на „Онтотекст” и синтезира опита на българската компания от проекти за известни медийни групи като BBC, Press Association и др.

Приложението доставя медийното съдържание от няколко големи новинарски сайта, като свързва отделните статии чрез автоматично извлечени тагове, асоциации и връзки към огромна база със знание за реалния свят. То помага на читателите бързо да отсеят интересните им теми в постоянния поток от новини в интернет, като по този начин медиите могат успешно да привличат по-голяма аудитория чрез персонализирано и тематично подбрано съдържание.

Семантичната база на NOW е основата за търсене, както и за автоматично обогатяване на съдържанието с връзки към обекти от реалния свят, теми и взаимоотношения между тях. Тя съдържа над 3,75 милиона концепции от света (предимно хора, локации и организации), базирани на Уикипедия и предоставени от DBpedia като свързани отворени данни (Linked Open Data).

Технологията NOW помага на читателите бързо да отсеят интересните им теми в постоянния поток от новини в интернет

NOW помага на читателите бързо да отсеят интересните им теми в постоянния поток от новини

Референция към тези обекти е в основата и на динамично генерираните тематични страници, където всяка личност, държава или организация автоматично се превръщат в обединителен център за новини, факти, извлечени от базата, статистики за споменаването й и информация за други свързани с нея обекти.

Приложението е базирано на динамичната семантичната издателска платформа (Dynamic Semantic Publishing Platform) на „Онтотекст”, обединяваща технологии за работа със съдържание и управление на знание. Действията на потребителите също се проследяват, позволявайки създаване на персонализирани изходни страници. Авторите, от своя страна, получават контекстуално свързано съдържание още по време на писане на своите материали.

Платформата на „Онтотекст” позволява на авторите на новини и статии да обвързват по-лесно съдържанието със свързани статии, теми, категории и концепции, да добавят в неговия контекст информация за ключови лица, организации и места, за които се разказва и в крайна сметка да създават съдържание с по-висока добавена стойност.

В допълнение, улеснява се редакционният процес и създаването на нови издателски продукти със съществуващото съдържание, пример за което са динамично променящи се страници в теми по хора, държави и организации.

Автоматичното обогатяване на съдържанието позволява на авторите лесно да създават богати  и тематично свързани материали, а на читателите да достъпват изцяло персонализирана информация, съответстваща на техните нужди и очаквания.

С платформата могат лесно да бъдат създадени динамични и интелигентни новинарски продукти от следващо поколение, базирани на мета-данни, както и да се извеждат семантични анализи на различни тенденции, посочиха от разработчика.

Коментар