Онтотекст обнови семантичната база данни GraphDB

Семантичният софтуер на Онтотекст осигурява 80 пъти по-високи скорости при обновяване на хранилища, съдържащи метаданни за милиони документи (източник: CC0 Public Domain)

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп Холдинг, обяви нова версия 8.8.0 на своята графова база данни GraphDB, която е сред най-популярните такива продукти в световен мащаб.

Важно нововъведение в GraphDB 8.8.0 е добавената интеграция с MongoDB, което позволява на потребителите да задават запитвания от MongoDB на JSON-LD. Интеграцията също така дава възможност на разработчиците и архитектите на решения да подобрят значително производителността на записите на техните RDF решения, когато се занимават с документно-ориентирани данни.

Според LDBC Semantic Publishing Benchmark, са налице повече от 80 пъти по-високи скорости на обновяване за хранилище, съдържащо метаданни за милиони документи.

Освен това новата версия позволява на потребителите да извършват търсения за семантично сходство на базата на вграждане на взаимоотношения в графа (субекти-предикати-обекти, тройки или предикации) в силно мащабируемо векторно пространство.

Подобно на интегрирането на пълнотекстово търсене като FTS конектори, потребителят може да дефинира индекси на сходство, които да бъдат използвани по-късно като част от SPARQL заявки за ефективно извличане на семантично подобни възли от RDF граф.

Новата версия също така помага на екипите по поддръжката да ускорят времето за архивиране на големи хранилища, посредством новия бърз механизъм за архивиране на големи масиви в GraphDB Cluster.

Друга ключова характеристика на GraphDB 8.8.0 е добавянето на конфигурируемо протоколиране на разширени заглавия. Това позволява на потребителите и архитектите на решения да съпоставят транзакции и заявки в решения, базирани на GraphDB. В резултат, оперативните екипи могат да проследяват и наблюдават транзакциите и заявките във всички системи на Онтотекст.

GraphDB 8.8 е достъпна за изпробване от компаниите. Сред организациите, използващи семантичната база, са Парламентът на Великобритания, Националният архив на Великобритания, Британският музей, Файненшъл Таймс, BBC и др.

Коментар