Работодателят изземва доверие от институциите

„Моят работодател“ се превръща в институцията с най-голямо доверие (източник: CC0 Public Domain)

Дълбоки промени в нивата на доверие в света отчита годишното проучване Edelman Trust Barometer 2019. „Моят работодател“ (75%) се превръща в институцията с най-голямо доверие и е значително по-напред от неправителствения сектор (57%), бизнеса (56%), правителството (48%) и медиите (47%).

През последното десетилетие се наблюдава загуба на вяра в традиционните авторитети и институции. Съвсем неотдавна хората загубиха доверие в социалните платформи, които досега бяха катализатор за доверието в човекът като мен. Тези развития карат хората да насочат доверието си към взаимоотношенията, които са под техен контрол, най-вече с техните работодатели“, казва Ричард Еделман, президент и главен изпълнителен директор на Edelman.

Преходът към локализиране на доверието се извършва на фона на най-голямата в историята на проучването досега разлика в доверието (16 пункта) между информирана публика (65%) и масовите потребители (49%). Разликата се дължи на рекордния ръст в доверието сред информираната публика в развитите пазари, докато доверието на масовите потребители остава без съществена промяна.

Неравенство в доверието се наблюдава и между половете. Разликата на някои развити пазари като Германия и САЩ е двуцифрена – съответно 12 и 11 пункта. Това се дължи на по-ниското доверие на жените към бизнеса.

Нараства песимизмът за бъдещето, като само един от трима респонденти от масовите потребители в развитите страни вярва, че семейството му ще бъде по-добре през следващите пет години. Сред масовите потребители само един от петима вярва, че системата работи за тях, а 70% желаят промяна.

И въпреки че в икономиката преобладава високата заетост на работната сила, страхът от загуба на работни места остава висок сред населението като цяло. На всеки двама души и половина, които казват, че темпът на иновации е твърде бърз, има само един анкетиран потребител, който вярва, че този темп е твърде бавен.

Различните нива на доверие между масовите потребители и информираната публика и песимизмът за бъдещето сигнализират за продължаващ разпад в структурата на обществото. Макар че не всички излизат на улиците, данните показват защо движения като протестите на жълтите жилетки във Франция, маршовете на жените в Индия и стачките на служители в някои големи технологични компании биха могли да станат масов феномен“, смята Стивън Кехоу, председател на направление „Репутация“ в Edelman.

Страховете в хората предизвикват силно желание за промяна и достоверна информация, която води до безпрецедентно увеличаване с 22 пункта до 72% на медийното потребление и споделяне на новини и информация. Доверието в традиционните медии (65%) и търсачките (65%) бележи най-висок резултат в историята на проучването поради големия ръст на развитите пазари.

Обратно, доверието в социалните медии (43%) остава ниско, особено в някои развити региони, където се очертават огромни разлики в доверието между традиционните и социалните медии – 31 пункта разлика в САЩ и Канада, 26 пункта – в Европа.

Хората очакват главните изпълнителни директори да бъдат двигател на промяната. Повече от три четвърти (76%) заявяват, че искат ръководителите им да се заемат с промяната, вместо да чакат правителството да я осъществи. Седемдесет и три процента посочват, че бизнесът може едновременно да предприеме действия за увеличаване на печалбите и за подобряване на икономическите и социалните условия в общностите, в които работи.

Служителите очакват работодателите активно да се присъединят към тях в защитата на социално значими въпроси (67%). Компаниите, които го правят, са възнаградени с по-голяма ангажираност (83%), застъпничество (78%) и лоялност (74%) от страна на техните служители.

Коментар