Онтотекст усъвършенства семантичния софтуер

Свързаните данни представляват стандартизирана парадигма за интеграция на данни, която ги прави по-удобни за използване

Свързаните данни представляват стандартизирана парадигма за интеграция на данни, която ги прави по-удобни за използване

Българската компания Онтотекст обяви нова версия 8 на своята семантична база данни GraphDB, която разширява възможностите за трансформиране и публикуване на всякакви данни в т.нар. свързани данни.

С новия софтуер собствениците на различни информационни масиви от десетки браншове ще могат лесно да ги използват за създаване на приложения със свързани данни, а също така да ги публикуват като отворени данни.

Свързаните данни представляват стандартизирана парадигма за интеграция на данни, която ги прави по-удобни за използване, заради наличните в тях връзки, гъвкавите схеми на структурата на данните и възможността за умни заявки.

През последните години значението на свързаните данни в редица икономически сектори нараства, а според най-новите анализи, технологията вече приближава периода на зрялост и оптимална продуктивност.

Онтотекст представи предпремиерно новата GraphDB версия 8 на европейския форум за отворени и свързани данни ODI Summit, който се проведе тази седмица в Лондон.

Springer Nature, едно от трите водещи научни издателства в света, вече използва семантичния софтуер GraphDB. Според експертите на издателството, свързаните данни дават конкурентно предимство в сферата на управлението на научно съдържание, като данните, извлечени от него, улесняват читателя в търсенето на релевантни публикации в морето от научна литература.

Коментар