Правят опити изкуствен интелект да адвокатства в съда

AI може да помогне на по-бедните граждани да печелят дела

ЕС ще цифровизира гражданското правосъдие

Предвижда се електронен обмен на документи и използване на видеоконференция за разпит на свидетели от друга държава