Младите хора се предоверяват на AI психолози

Текстовата форма на общуване и денонощната наличност на "терапевтите" се приемат добре