Всички компании се нуждаят от технологична пътна карта

Твърде често лошо внедрената технология пречи на бизнеса да постигне целите си

Пътна карта чертае бъдеще с чиста енергия

Целта на проекта е захранването да идва само от електроенергия, генерирана от вятъра, водата и слънчевата светлина