IEEE публикува пътна карта за 5G

Пътната карта за 5G очертава ключови тенденции, които ще повлияят върху разработката и внедряването на новите мрежови технологии

Работната група IEEE 5G, посветена на развитието на мрежите от пето поколение, публикува пътна карта за 5G. Документът, наречен IEEE 5G and Beyond Technology Roadmap White Paper, обхваща всички проблеми и възможности, свързани с изграждане и поддържане на екосистемата на 5G мрежите и следващите технологии.

IEEE 5G призовава операторите, регулаторните органи, производителите, изследователите и други заинтересовани страни да се присъединят към разработката на 5G и следващото поколение мрежи. Предполага се, че участниците в процеса ще извлекат ползи от съгласуването на задачите.

В бялата книга са описани промените, които очакват телекомуникационния отрасъл с внедряването на 5G и възникващите във връзка с това възможности. Очертани са ключови тенденции, които ще повлияят върху разработката и внедряването на новите технологии.

В частност, документът разглежда въпроси, свързани с хардуерното обезпечаване, стандартизацията и информационната сигурност. IEEE 5G and Beyond Technology Roadmap White Paper e достъпна за сваляне безплатно от сайта на IEEE 5G, като се очаква книгата да бъде обновявана периодично с прогнози за 3, 5 и 10 години.

Коментар