Жените – по-образовани, но получават по-малко

България е сред последните страни в ЕС по показателя равенство на половете, но изпреварваме Румъния