Тънката граница между свободата на печата и печалбата

Авторското право не трябва да бъде пречка, а катализатор на новите идеи