България не се възползва от потенциала си във фотоволтаиците

Административни пречки спъват изграждането на подобни системи