Софтуерният сектор ще се нуждае от още 32 000 души до 2025 г.

Наблюдава се крехка устойчивост на тенденцията новонаетите в софтуерните компании да са българи