Спорни реклами и антиреклами за милиони долари кръжат онлайн

Идейни противници се борят да спрат рекламите на опонентите си