Версия 100 на браузъра крие риск за много уебсайтове

Предстоящите актуализации на Chrome, Firefox и Edge до трицифрени версии могат да разстроят работата на някои интернет ресурси