Банки прехвърлят част от ИТ операциите в публичен облак

По този начин намаляват и капиталовите, и оперативните разходи