TELUS управлява ефективно служителите със Salesforce

Системата осигурява пълна видимост и контрол на процесите