TELUS управлява ефективно служителите със Salesforce

Дигитализирането на процесите по работа с човешки ресурси преобразява процеса по набиране и подбор на кадри, сподели Стефания Дунчева (снимка: Мария Малцева)

Дигитализирането на дейностите, свързани с човешки ресурси, преобразява процеса по набиране и подбор на кадри, сподели Стефания Дунчева (снимка: Мария Малцева)

Пълна видимост и контрол над всички процеси в подбора и управлението на служителите осигурява системата Salesforce.com в структурата на TELUS International Europе. Това е едно от най-нестандартните приложения на платформата, позната у нас по-скоро като средство за продажби.

Огромният брой новопостъпващи служители в TELUS International Europе прави процеса на подбор на кадри изключително натоварен. Всеки месец към фирмата се присъединяват изключително много хора, разкри Стефания Дунчева, която е Senior HR Manager на компанията, на форум в столичния х-л Хилтън, организиран от Некст Консулт.

Включването на толкова много нови служители е резултат от интензивен процес на кандидатстване, при който ежедневно в компанията постъпват огромно количество автобиографии. При работата с хартиени „профили“ на служителите това се равнява на няколко кашона с нови папки всеки месец, сподели Дунчева.

В момента фирмата в България има над 2000 служители и броят им продължава да се увеличава – с други думи, управлението на хората на хартия означава боравене с колосален обем хартия.

Подобно натрупване на документация в компанията постепенно би могло да превърне управлението на човешки ресурси в непосилна за мениджърите задача. Големият обем би могъл да доведе до липси на информация, пропуски и бавене на важни данни за вземането на критични решения, които да направят непосилна работата и на отдела по човешки ресурси, и на самите служители.

Чрез нововъведението Telus ще спечели още около 4000 човекочаса до края на тази година, очаква Стеафания Дунчева (снимка: Николина Филипова)

TELUS International Europe ще спечели още около 4000 човекочаса до края на тази година, благодарение на Salesfore, очаква Стефания Дунчева (снимка: Николина Филипова)

Освен това компанията използва системата на Salesforce за провеждане на оценки на всичките си 2600 служители в Европа, които се правят два пъти годишно. От тези ревюта зависят бонусите на служителите, като системата улеснява процеса, по който те се правят, и се избягва възможността той да се забави, което би довело до демотивиране на служителите. Благодарение на системата, отделът по човешки ресурси е улеснен при провеждането на оценките.

Дигитализирането на дейностите, свързани с човешки ресурси, преобразява процеса по набиране и подбор на кадри, както и рутинните оценки на представянето на служителите и управлението на риска от напускане – фактор от изключително значение за HR отдела.

След въвеждане на Salesforce през 2015 г., BPO компанията вече има пълен поглед над всички кандидатури в процеса на подбор – с един поглед, на един екран. Търсенето по зададени критерии, например владеене на три чужди езика, става бързо и лесно като в уеб търсачка, а не чрез неколкодневно търсене сред папки хартия.

При нужда от сформиране на нов екип HR отделът веднага може да намери подходящите кандидати с една заявка в Salesforce, а не чрез продължително претърсване на архиви от хиляди папки.

Регулярните ревюта на представянето на служителите се случват навреме, което позволява на отдела по човешки ресурси незабавно да въведе заслужените бонуси за служителите. Това неизбежно се отразява на мотивацията на работещите в компанията.

Наред с това отделът по човешки ресурси има пълна видимост над всичко, което се случва в екипите, включително и това къде би могло да се появят проблеми, които да доведат до риск от напускане на компанията. Това се отразява осезаемо върху способността на HR отдела да реагира на подобни ситуации и да работи проактивно със служителите, преди да вземат решение да потърсят кариера другаде. Подобна възможност е критична в сферата на предоставянето на аутсорсинг на бизнес-процеси, където текучеството се счита за „традиционно“.

В момента процесите по подбор и управление на човешките ресурси се случват не само при пълна видимост над всички фактори „в един екран“, но и с 15% по-бързо, сподели още Стефания Дунчева. „Смятаме, че чрез това нововъведение в компанията ще спечелим още около 4000 човекочаса до края на тази година“, обобщи тя.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар