Измамниците във Facebook все по-добре покриват следите си

Те се учат от предишните си грешки, не използват едни и същи интернет адреси или плащат в чуждестранна валута