227 иновационни хъба са готови за цифрова трансформация на Европа

Мрежата ЕЦИХ доставя на МСП нови технологии, вкл. изкуствен интелект

Ще приобщаваме Западните Балкани към цифрова Европа

Отстояваме евтин роуминг и висока трансгранична свързаност