Цифровото разделение в света остава високо

По-голяма част от населението на Земята няма мобилна връзка, темповете се забавят

Covid-19 ускори дигиталната трансформация – и дигиталната бездна

По-бедните хора трябва да имат достъп до устройства, за да не бъдат изключени от взаимодействието с държавата

Цифровата пропаст всъщност е… езикова

Да накараш още един милиард души да са онлайн звучи като голяма работа, но когато те се регистрират за първи път в мрежата, ще открият, че интернет няма какво да им предложи на родния език

Равен достъп до услуги и образование срещу цифровото разделение

Предизвикателство пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги