Равен достъп до услуги и образование срещу цифровото разделение

„Не бива да допускаме цифрово разделение между българските граждани”, заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) – Атанас Темелков

Равният достъп до цифрово образование и услуги ще предотврати дигитално разделение между българските граждани – около това мнение се обединиха участниците в Глобалния форум на жените лидери в бизнеса, който се проведе в НДК под надслов „Да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето”.

„Не бива да допускаме цифрово разделение между българските граждани. Това изисква равен достъп до образование по отношение на цифровите технологии и равен достъп до цифрови услуги”, заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) Атанас Темелков.

Над 60 на сто от ръководните кадри, както и повече от 60% от общия брой на служителите на ДАЕУ са жени. 92 на сто от тях са с висше образование. „Ако тази тенденция се запази, Държавната агенция „Електронно управление” ще се превърне в една от водещите по у нас по отношение на жените, заети в областта на цифровите технологии”, допълни Атанас Темелков.

Според него, едно от най-големите предизвикателства пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги, включително електронно банкиране и онлайн пазаруване. Към момента огромното мнозинство от българските граждани – над 80 на сто – ползват интернет за други цели.

След като през 2017 г. правителството премахна 12 най-масово изисквани удостоверения, през тази година още толкова удостоверителни документи, издавани на хартиен носител, ще спрат да бъдат изисквани от гражданите и от бизнеса, обяви Атанас Темелков, като представи основни акценти в политиката за е-управление у нас.

Съвместно с институции партньори, Държавната агенция за електронно управление работи и по редица инициативи за повишаване на цифровите умения на младите хора и в областта на кибер сигурността и кибер хигиената, допълни Атанас Темелков.

Форумът в НДК бе част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС и се проведе под патронажа на европейския комисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Коментар