Цифровото разделение в света остава високо

95% от световното население живее в обхвата на мобилна широколентова мрежа, но не всички се възползват от това (снимка: CC0 Public Domain)

Над половината от хората по света – около 4,3 милиарда души – сега притежават смартфон, а 200 милиона души са започнали да използват мобилен интернет през 2022 г., но 57% от световното население все още остава без мобилна връзка. Същевременно темпът на растеж, с който хората възприемат мобилния интернет, се забавя. Ако броят им е бил около 300 милиона през 2021 г. и 2020 г., сега те са по-малко, според нови данни на GSMA.

Докладът за състоянието на мобилната интернет свързаност за 2023 г. (SOMIC), публикуван от GSMA – глобалната търговска асоциация на мобилната индустрия, разкри, че собствениците на смартфони са много по-склонни да знаят и да възприемат мобилни интернет услуги, както и да ги използват по-често и за по-голямо разнообразие от задачи.

Какво показват цифрите

От 4,6 милиарда души, които сега използват мобилен интернет, почти четири милиарда го правят с помощта на смартфон. Това представлява малко под половината (49%) от населението на света. Междувременно 600 милиона души – 8% от световното население – имат достъп до интернет чрез телефон с функции.

Разбивка на мобилните интернет връзки според типа устройство разкрива значителни регионални различия. Глобалното разгръщане на 4G и 5G мрежите е довело до това над две трети (69%) от собствениците на смартфони, имащи достъп до мобилна широколентова връзка, за да използват мобилния интернет на 4G-съвместимо устройство, докато 17% са използвали 5G-съвместимо устройство. Това се случва най-вече из Северна Америка и Източна Азия и Тихия океан.

За сметка на това 69% от смартфоните, използвани за достъп до мобилен интернет в Африка на юг от Сахара и 33% в Близкия изток и Северна Африка, са устройства, които поддържат само 3G. А това означава, че 2G и 3G мрежите остават важен източник на покритие за милиони потребители в тези региони.

Макар да има забележителен напредък, възприемането на мобилния интернет се забавя. От GSMA тълкуват това като знак, че са необходими повече действия, за да се гарантира, че всеки има достъп до мобилен интернет.

Регионални различия

Друго интересно наблюдение в доклада е, че мнозинството от тези, които не използват мобилен интернет, живеят в райони, които реално са обхванати от мобилна широколентова мрежа. Всъщност само 5% от тези, които не използват мобилен интернет, живеят в райони без мобилно широколентово покритие, т.е. липса на покритие.

Регионалните различия касаят и други аспекти. Субсахарска Африка и Южна Азия представляват регионите с най-малко свързано население. Там пропуските в използването са съответно 59% и 52%.

Освен това докладът разкрива, че две трети от хората, които живеят в райони, покрити от мобилна широколентова мрежа, но не използват мобилен интернет, всъщност не притежават мобилен телефон. Изводът на доклада е че трябва да се работи за справянето с проблеми като достъпността на телефоните.

Дори когато хората притежават смартфони, много от тях все пак не могат да ги използват за мобилен интернет поради бариери като липса на дигитални умения и грамотност, опасения за безопасността и сигурността, достъпност на активиращи средства или услуги и наличие на подходящо съдържание на местните езици.

Останалата третина от разликата в използването, представляваща 950 милиона души, се състои от потребители, които притежават смартфон (350 милиона), базов или функционален телефон (600 милиона), но използват само основни услуги като глас или SMS.

Покритие и скорост

Проучването установи също, че покритието на мобилните широколентови връзки е останало относително непроменено, като 95% от световното население живее в обхвата на мобилна широколентова мрежа. Останалите, които все още не са обхванати от мобилен широколентов достъп, представляват почти 400 милиона души.

За първи път всички региони вече имат средна скорост на изтегляне от поне 10 Mbps, докато глобалната средна скорост на изтегляне се е увеличила от 27 Mbps на 34 Mbps.

След оценка на тенденциите, разкрити в доклада, GSMA призова за по-големи съвместни усилия от всички заинтересовани страни – включително правителства, политици и екосистемата на доставчиците на мобилни услуги – за преодоляване на бариерите пред цифровото разделение, осигуряване на покритие за хората, които живеят в райони без мобилна широколентова връзка, и преодоляване на бариерите пред употребата.

Коментар