БиЕмДжи обяви промени в продажбите на Creative Cloud

Абонаментите за софтуера на Adobe вече превишават постоянните лицензи