HGST носи короната за надеждност при HDD

Твърдите дискове на компанията имат най-нисък процент на откази, сочи статистика на облачния доставчик Backblaze, на дъното са устройствата на Western Digital

Колко надеждни са твърдите дискове – данни от облака

След три години експлоатация честотата на отказите нараства рязко, сочи статистика на компанията Backblaze