Надеждността на твърдите дискове се повишава

Надеждността на твърдите дискове се повишава от 2013 г. насам (източник: CCO Public Domain)

В последните години твърдите дискове стават по-надеждни, според статистика на компанията за резервно съхранение на данни Backblaze, която отчита честотата на отказите на HDD устройствата в нейните изчислителни центрове.

Докладът за първото тримесечие на 2019 г. обхваща 104 130 твърди диска. В този брой не са включени системни HDD и модели за тестване, налични в малки партиди – под 45 броя. Статистиката позволява сравнение на данните за HDD от април 2013 г. насам.

Авторите на доклада подчертават, че надеждността на твърдите дискове постепенно се повишава, което е видно от графиката за отказите в работата на HDD устройствата.

Backblaze отчита намаляване на отказите на твърдите дискове (източник: Backblaze)

Представените данни са валидни основно за твърдите дискове на Seagate и HGST. Устройствата на Toshiba и WDC не са включени в анализа, тъй като Backblaze използва малко на брой HDD от тези производители.

Макар че тенденцията към повишаване на надеждността на твърдите дискове от 2013 г. насам е очевидна, статистиката само за последните четири тримесечия показва известно зачестяване на отказите при Seagate.

Коментар