Отпада облагането на операциите с биткойн в ЕС

Решение на най-висшата съдебна инстанция в Европейския съюз освобождава от данъци транзакциите с виртуална валута