Внедряват машинно обучение и в най-малките компютри

Софтуерна библиотека елиминира нуждата от постоянна връзка с интернет за облачни изчисления