Java и Flash влошават сигурността на Windows

На двете приложения се падат 66% от всички експлоатирани от хакерите уязвимости в системи под управление на Windows