Петиция настоява Adobe да отвори кода на Flash Player

Хиляди разработчици и потребители вече подписаха петиция до Adobe с искане за отваряне на кода на Flash Player

Решението на Adobe да прекрати поддръжката на популярния все още Flash Player в края на 2020 г. не се понрави на някои разработчици, както и на много от потребителите.

Милиони уеб сайтове продължават да използват Flash съдържание, което ще се окаже недостъпно без софтуера на Adobe. Затова едва ли е изненада набиращата скорост петиция с искане към Adobe да отвори кода на Flash Player, така че външни разработчици да поемат по-нататъшното му развитие и поддръжка.

Петицията е публикувана в популярния уеб ресурс GitHub от разработчика Юха Линдстид, който изтъква, че бъдещите поколения няма да имат достъп до миналото, а игри и цели сайтове ще бъдат забравени.

Над 3500 души вече са подписали петицията и броят на поддръжниците на идеята за Flash Player с отворен код продължава да нараства. Отвореният Flash софтуер ще помогне на редица проекти да оцелеят, особено в случаи, когато преобразуването в алтернативни решения не е възможно.

Отварянето на спецификациите на Flash би било добро решение, за да се поддържат Flash проектите живи най-малкото за архива. Никога не знаеш какво ще излезе, когато минеш на отворен код, и именно в това е красотата на отворения код, коментират разработчици.

Някой може да напише самостоятелен плейър или дори нов браузър, предвид, че всички основни разработчици на браузъри приветстваха решението на Adobe и поетапно ограничават използването на Flash.

Adobe все още няма официална позиция във връзка с петицията. Очевидно обаче компанията ще бъде подложена на сериозен натиск от общността на разработчиците и отворения код и в следващите три години ще има достатъчно време да вземе адекватно решение за съдбата на Flash Player.

Коментари по темата: „Петиция настоява Adobe да отвори кода на Flash Player”

добавете коментар...

  1. vlady

    Петицията следва да бъде насочена към католикос Карекин II Нерсисян, върховен арменски патриарх.

Коментар