YouTube залага приоритетно на Flash Player

На този етап, както и в обозримо бъдеще Flash плейърът е приоритет за YouTube

На този етап, както и в обозримо бъдеще Flash плейърът е приоритет за YouTube

YouTube има HTML5 плейър от години, но едва напоследък започва по-активното му използване, макар и само за видео клипове без реклами. Очакваше се, че сайтът ще замени Flash плейра с HTML5 такъв. Засега обаче няма изгледи промяната да се случи скоро.

Блогът на Google съобщи, че HTML5 плейърът вече няма да работи с видео 1080p HD, дори и оригиналният клип да е достъпен във висока резолюция. Същите клипове се възпроизвеждат с 1080p на Flash плейър.

Промяната няма да засегне всички браузъри и е продиктувана от превключването към нова адаптивна стрийминг технология, по която YouTube работи от няколко години. Чрез новата DASH система, плейърът настройва качеството на видеото в зависимост от мрежовите условия, размера на плейъра и т.н. Също така, видео клиповете се зареждат с по няколко парчета едновременно, секунди преди началото на текущата позиция.

Тази система вече се използва във Flash плейър, но при HTML5 плейъра се изисква поддръжка на разширенията HTML Media Source Extensions, които са достъпни само в бразуърите Chrome, Opera и Internet Explorer 11. Ако потребителят ползва HTML5 YouTube плейър във Firefox, ще може да гледа в момента само видео във формати 360p и 720p.

Предполага се, че HTML5 плейърът ще бъде обновен в съответствие с промените. Но е очевидно, че на този етап, както и в обозримо бъдеще Flash плейърът е приоритет.

Коментар