ЕК подготвя договори за облачните услуги

„Най-важно е доверието - гражданите трябва да бъдат уверени, че услугите, които използват, са справедливи и надеждни“, заяви Вивиан Рединг.

„Най-важно е доверието – гражданите трябва да бъдат уверени, че услугите, които използват, са справедливи и надеждни“, заяви Вивиан Рединг.

Европейската комисия създаде експертна група, която да изработи сигурни и справедливи условия за договорите за изчисления в облак въз основа на незадължителен инструмент.

Целта е да бъдат набелязани най-добрите практики, за да се преодолеят опасенията на потребителите и малките предприятия, които често не са склонни да закупуват услуги в облака, тъй като договорите са неясни.

Пълноценното използване на възможностите, предоставени от изчисленията в облак, може да създаде 2,5 милиона допълнителни работни места в Европа и да добави около 1% годишно към брутния вътрешен продукт на ЕС до 2020 г., заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Най-важно е доверието – гражданите трябва да бъдат уверени, че услугите, които използват, са справедливи и надеждни“, заяви тя.

Експертната група включва представители на доставчиците на облачни услуги, на потребителите и на МСП, научни работници и юристи. Първото заседание е насрочено за 19-20 ноември 2013 г., а групата се очаква да предостави доклад през пролетта на 2014 г. Дейността на групата ще допринесе за изготвяне на документ за политиката, чрез който ще се стартират широки обществени консултации относно възможните начини за развитие на договорите за изчисления в облак за потребителите и за МСП.

Терминът „изчисления в облак“ се използва за съхраняването на данни (като например текстови файлове, снимки и видеоклипове) и софтуер на намиращи се на разстояние компютри, до които потребителите имат достъп в интернет чрез избрано от тях устройство. Това е по-бърз, по-евтин, по-гъвкав и потенциално по-сигурен метод, отколкото използването на ИТ решения на място, посочват от ЕК.

Много популярни услуги като Facebook, Spotify и уеб-базираната поща използват облачни технологии, но реалните икономически ползи произтичат от широката употреба на решения, базирани на изчисления в облак, от предприятията и публичния сектор.

Стратегията на Комисията включва три ключови действия, с едно от които се цели да се идентифицират сигурни и справедливи условия за договорите за изчисления в облак. Изготвянето на модел на договорните условия може да улесни сключването на договорни споразумения между доставчиците на облачни услуги, от една страна, и потребителите и малките предприятия, от друга. Тези договорни условия могат да улеснят и прилагането на правилата на ЕС за защита на данните, доколкото са приложими към договорите за изчисления в облак.

Чрез предложенията на Европейската комисия за реформа на защитата на данните, подкрепени миналата седмица от огромно мнозинство в Европейския парламент, също ще се създаде рамка, която ще насърчи развитието на услугите за изчисления в облак.

Коментар